Personal

Vi på Kinnarps Enköping har långa erfarenhet av inredningslösningar och vi utbildar oss kontinuerligt för
att få specialkunskaper. Vidare har vi ett metoddrivet arbetssätt för att ge kunderna bästa möjliga lösning.

I dagsläget är vi 5 anställda.